My website is under construction

Navigation Menu+

Contemporary Rugs

Posted on Nov 18, 2017 | 0 comments

Contemporary Rugs

Современиот пристап во дизајнот, уметничката ја црпи од богатото светско наследство на модерната. Спојувајќи ги историјата на наследството од македонската етнологија и историјата на уметностите на светот, создава своја посвета на убавините на комбинациите во мултикултуралноста. Дизајните се во лимитиран број на изведби така секое парче тепих има своја уникатност и шарм.

@dijanatomikphotography

Submit a Comment