My website is under construction

Navigation Menu+

Креативност

Posted on Nov 18, 2017 | 0 comments

Креативност

Креативноста не е совршено направен цртеж или убаво уреден дом. Креативноста е осмислување на идеја од замисла се до фактичка реализација и можност тоа некој да го види, допре, почувствува.

Многу предизвици се кријат во едноставните работи. Идеите се црпат од секојдневната врска со природата. Комбинациите на бои, елеганција и совршени форми во природата се зачеток на креативното мислење на уметникот, дизајнерот. Процесот на градење на идејата е спој на сознанијата.

@dijanatomikphotography

Submit a Comment